Víte, že...

27.04.2011 15:26

Největší význam včely medonosné je v opylovací činnosti?

 Včela jako opylovač nemá v přírodě zastoupení. Je důležitá pro udržení rozmanitosti rostlin. Albert Einstein (1879 – 1955) řekl: „Jestliže včely zmizí z povrchu zemského, bude mít člověk maximálně čtyři roky života; nebudou včely, nebude opylování, nebudou rostliny, nebudou zvířata, nebude člověk…“ Včely jsou měřítkem zdravého prostředí i jeho tvůrcem. Jejich význam nemůže být ani dostatečně doceněn.

Vliv včel se projevuje i na kvalitě hovězího masa, protože včely ovlivňují rozmanitost rostlin na pastvinách, kde se skot pase. A to je jen jeden příklad z mnoha. Bez včel není možné trvale udržitelné zemědělství. Až 80 % všech ovocných stromů, olejnin, semenářských porostů a zeleniny v Evropě zajišťuje jediný druh – Včela medonosná!