Dělnice

 

Včely dělnice tvoří nejpočetnější skupinu ve včelstvu. Jsou to samičky, které mají zakrnělé pohlavní orgány. Jsou podstatně menší než matka, 12 až 14 mm a váží průměrně 100 mg. Vyvíjejí se z oplozených vajíček, ale odlišná kvalita potravy během larválního stadia způsobí, že jsou neplodné. Vývoj dělnice od položení vajíčka je 21 dní. Včely dělnice vykonávají veškerou práci v úlu a jejich pracovní zařazení se průběžně mění. Hned po vylíhnutí z buňky se stává čističkou a uklízí nejprve svou buňku a následně i další, potom se stává krmičkou staršího plodu, což jsou larvičky od čtyř dnů a jsou krmeny medem, pylem a vodou, potom je krmička nebo také můžeme použít slovo kojička, která krmí nejmladší plod mateří kašičkou. Tyto včely se nazývají mladušky a některé z nich tvoří doprovod matky, tzv. svitu, věnují ji zvláštní pozornost a péči, krmí ji po celý její život mateří kašičkou, čistí ji a stále se jí dotýkají, čímž se mateří látka, kterou matka vylučuje, roznáší po celém úlu a tím se udržuje harmonie ve včelstvu. Nedávno byly objeveny včely topičky, které se věnují zahřívání plodu, vibrací hrudních svalů jsou schopny dosáhnout teploty až 43°C. Hrudníčky se buď přitisknou na zavíčkovanou buňku s larvou, nebo si vlezou do prázdné buňky v blízkosti plodu a zahřívají ho zevnitř.

 

 

 

Další pracovní náplň mladých včel je stavění díla, včelám, které se zabývají stavbou plástů, říkáme včely stavitelky. Později se stávají strážkyněmi hlídající vstup do úlu před nevítanými hosty. Dvacátý den vyletí dělnice z úlu a stává se létavkou přinášející včelstvu suroviny k výrobě medu, tedy nektar nebo medovici, dále vodu, pyl a přírodní pryskyřice – propolis. Věk letních včel je velmi krátký, asi pět týdnů. Včely letní generace se prostě upracují, ty, které se líhnou od konce léta do podzimu, tzv. zimní generace včel, žijí šest až osm měsíců a přežijí zimu semknuté v zimním chomáči.